Klimatické třídy chladící techniky

Proces chlazení vyžaduje odvádění tepla ven z chladícího zařízení. Konstrukce kompresorů a srážníku (chladiče) předurčuje, při jaké teplotě bude chladnička, mraznička, či vinotéka pracovat nejlépe. Tato ideální provozní teplota se označuje jako klimatická třída. Nižší i vyšší teplota neprospívá jak výkonu, tak ani životnosti spotřebiče. Při nižší teplotě okolí hrozí, že chlazení bude nedostatečné a chladnička / mraznička bude odtávat. Při vyšší teplotě okolí hrozí přetížení kompresoru. Používání spotřebičů v nevhodné klimatickém prostředí vede k větší spotřebě, menší životnosti a většímu hluku. To ovšem nemusí být uznáno jako důvod k reklamaci, jelikož spotřebič je používán nesprávně.

Je proto vhodné už před nákupem se zamyslet nad budoucím umístěním spotřebiče a rozsahu teplot, kterým bude vystavován. Problémové jsou zejména chalupy a špatně vytápěné domy. Dalším extrémem jsou pekárny a potravinářské provozy, kde se snadno vyšplhá teplota. Je důležité dodržovat i distanční vzdálenost spotřebiče od zdi, jelikož při příliš těsném přitlačení spotřebiče na zdi může docházet k špatnému proudění vzduchu a tím pádem i k lokálnímu přehřátí.

Klimatické třídy jsou označované písmeny, které jsou zkratkou jejich pásma:

  • T - tropická
  • ST - subtropická
  • N - normální
  • SN - subnormální

Jednotlivé třídy lze kombinovat. Níže uvedená tabulka zobrazuje teplotní rozsah pro jednotlivé kombinace klimatických tříd.

Označení klimatické třídy Rozsah teplot
SN-T 10-43°C
N-T 16-43°C
T 16-43°C
SN-ST 10-38°C
ST 16-38°C
ST 16-38°C
N-ST 16-38°C
SN 10-32 °C
N 16-32°C